Transparentní veřejné zakázky

Stát ročně zadává zakázky za cca 500 mld korun. Není tedy divu, že právě na tuto oblast jsou cílené aktivity různých organizovaných skupin za účelem vyvádění veřejných prostředků, a že pravidelně téměř 25% dotazů na právní poradnu TI se týká veřejných zakázek.

Takzvaná transparentní novela zákona o veřejných zakázkách z dubna roku 2012 přinesla do této oblasti mnoho pozitivních změn, především odstranila nechvalně známé losovačky a značně rozšířila okruh informací o veřejných zakázkách, ke kterým má veřejnost přístup na takzvaných profilech zadavatelů. Aniž by však bylo ponecháno dostatek času na konsolidaci těchto nově nastavených pravidel, názorový proud směřující k větší deregulaci zadávání nabral nový vítr do plachet a za výrazné podpory komunálních politiků protlačil do zákonného opatření v Senátu pozměňovací návrh směřující k zvýšení limitů pro povinný postup dle zákona o veřejných zakázkách.

V praxi toto pak bohužel znamená, že procento trhu veřejných zakázek, které jsou mimo veřejnou kontrolu, se z dosavadních 40% celkového objemu dále výrazně zvýší.

Z důvodu změny evropské legislativy probíhají aktuálně přípravné práce na znění nového zákona o veřejných zakázkách. Tento zákon by však neměl v žádném případě vznikat na zelené louce. Musí především vycházet z dosavadních zkušeností a osvědčených postupů.

TI se aktivně účastní expertních debat o podobě nového zákona o veřejných zakázkách a snaží se být protiváhou různým lobbystickým tlakům, které do této oblasti směřují.

 

Související projekty

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe
Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu