Otevřené financování politických stran

Jen v roce 2013 protekla ze státního rozpočtu na stranické účty téměř 1 mld. korun. O tom, co se děje s těmito prostředky dál, se mnoho neví. V současné době jsou pravidla pro financování politických stran a volebních kampaní nastavena jen velmi mírně nebo dokonce vůbec neexistují. Pro TI je kvalitní zákon o financování politických stran prioritou č. 1.

V současné době upravují financování politických stran a volebních kampaní dvě normy, které ukládají stranám celkem 3 povinnosti: mít auditované účetnictví, každoročně předložit výroční zprávu vč. auditorské zprávy a přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru a identifikačními údaji.

To je důvod, proč TI začala v roce 2011 monitorovat financování prezidentských kampaní, kde kandidáty alespoň částečně svazoval zákon o volbě prezidenta republiky. Ten např. nařizoval Senátu PČR provést audit účetnictví všech kandidátů. Audit prováděla společnost s obchodními vazbami na Janouška a Hrdličku.

V monitoringu financování volebních kampaní pokračovala TI i ve sněmovních a europarlamentních volbách. Strany se nyní již začínají sžívat s transparentními účty, některé dokonce sdělují reklamní agentury, se kterými na kampaních spolupracují, informují také o složení volebních týmů. Bez kvalitního zákona o financování politických stran, bez institucionálního dozoru, se nikdy však nedozvíme, jakou slevu dostaly strany na billboardy, na reklamu v časopisech a na internetu. Kdo je skutečným sponzorem jejich volebních kampaní a komu budou skládat účty po volbách. Proto je boj o kvalitní zákon o financování politických stran naší prioritou.

Související projekty

SEtting up Standards for TRAnsparent pre-election campaigns in Kosovo 2018
Spolupráce s Kosovským demokratickým institutem (KDI/Transparency International Kosovo) a naší pobočkou se úspěšně rozvíjí už několik let. V minulém roce jsme společně testovali naši metodiku monitoringu předvolebních kampaní na kosovské politické scéně (nejprve během předčasných parlamentních voleb a podruhé během voleb komunálních).

Vice o projektu

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe
Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu

Obchod s bídou
Nakupování hlasů voličů a účelová změna trvalého pobytu se staly již v roce 2010 fenoménem, který v mnoha místech ovlivnil výsledky komunálních voleb. Přestože soudy v mnoha případech přikázaly volby opakovat a došlo k novelizaci trestního zákoníku, různé formy volebních manipulací nevymizely. Ukázalo se naopak, že jsou daleko propracovanější a zaměřují se na sociálně vyloučené lokality.

Vice o projektu