Otevřené financování politických stran

Jen v roce 2013 protekla ze státního rozpočtu na stranické účty téměř 1 mld. korun. O tom, co se děje s těmito prostředky dál, se mnoho neví. V současné době jsou pravidla pro financování politických stran a volebních kampaní nastavena jen velmi mírně nebo dokonce vůbec neexistují. Pro TI je kvalitní zákon o financování politických stran prioritou č. 1.

775887_Mediafax_MIKULAS_KREPELKA_-meni

V současné době upravují financování politických stran a volebních kampaní dvě normy, které ukládají stranám celkem 3 povinnosti: mít auditované účetnictví, každoročně předložit výroční zprávu vč. auditorské zprávy a přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru a identifikačními údaji.

To je důvod, proč TI začala v roce 2011 monitorovat financování prezidentských kampaní, kde kandidáty alespoň částečně svazoval zákon o volbě prezidenta republiky. Ten např. nařizoval Senátu PČR provést audit účetnictví všech kandidátů. Audit prováděla společnost s obchodními vazbami na Janouška a Hrdličku.

V monitoringu financování volebních kampaní pokračovala TI i ve sněmovních a europarlamentních volbách. Strany se nyní již začínají sžívat s transparentními účty, některé dokonce sdělují reklamní agentury, se kterými na kampaních spolupracují, informují také o složení volebních týmů. Bez kvalitního zákona o financování politických stran, bez institucionálního dozoru, se nikdy však nedozvíme, jakou slevu dostaly strany na billboardy, na reklamu v časopisech a na internetu. Kdo je skutečným sponzorem jejich volebních kampaní a komu budou skládat účty po volbách. Proto je boj o kvalitní zákon o financování politických stran naší prioritou.

Související projekty

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe
V současné době upravují financování politických stran a volebních kampaní dvě normy, které ukládají stranám celkem […]

Vice o projektu

Obchod s bídou
V současné době upravují financování politických stran a volebních kampaní dvě normy, které ukládají stranám celkem […]

Vice o projektu

Transparentnost financování politických stran
V současné době upravují financování politických stran a volebních kampaní dvě normy, které ukládají stranám celkem […]

Vice o projektu