Otevřená a kvalitní územní samospráva

Na lokální úrovni se často rozhoduje o stěžejních věcech, které se přímo dotýkají každodenního života lidí. I když to mnohdy na první pohled nevypadá, lze aktivní účastí každého z občanů přispět k lepší správě veřejného prostoru.

Škála problémů, se kterými se potýkají občané po celé ČR, je velmi široká a nejlépe jim rozumí ti, kterých se přímo dotýkají. Právě z této premisy vychází koncept územní samosprávy, jenž dává lidem možnost zapojit se do rozhodování o jejich okolí. Nástrojů k tomu existuje celá řada od komunálních voleb a referenda, přes účast na zasedání zastupitelstva až po zaručený přístup k většině informací o činnosti samosprávy.

Ne každý z uvedených institutů však funguje ideálně, a když se k tomu přidají často složitá pravidla z oblasti veřejných zakázek či střetu zájmů může se situace jevit ještě složitější. TI se dlouhodobě věnuje otázkám místní samosprávy a zasazuje se např. o přehlednost jejích kroků, vstřícnost vůči občanům, transparentnost rozpočtů či hospodárné nakládání s majetkem. Cílem TI pak je stav, kdy volení zástupci i úředníci naslouchají různým názorům obyvatel a snaží se dosáhnout kompromisu, který svědčí především veřejnému zájmu.