Nezávislé a důvěryhodné státní zastupitelství

Současná situace kolem státního zastupitelství je maximálně vyhrocená, dostáváme se do klíčové fáze toho, jakou podobu bude mít nový zákon o státním zastupitelství, tj. zda bude obsahovat záruky nezávislého, nestranného a současně odpovědného postavení státního zástupce. V minulosti jsme byli svědky skutečnosti, že sofistikovaná korupce nebyla vůbec vyšetřována, nebo se její vyšetřování dostalo do ztracena. Státní zástupci potřebují nový zákon o státním zastupitelství, aby byli méně závislí na politické moci a tím i akceschopnější v řešení případů závažné korupce a organizovaného zločinu.

Naším cílem je kvalitní zákon o státním zastupitelství, který bude obsahovat

  • Vymezení podmínek pro zasahování do konkrétní věci (pravidla pro udělování a odmítání pokynů).
  • Vytvoření specializovaného útvaru pro boj s korupcí a závažnou hospodářskou kriminalitou
  • Jasnou personální politiku, která zahrnuje především stanovení pravidel pro obsazování pozic vedoucích státních zástupců (včetně nejvyššího státního zástupce) na předem dané funkční období a stanovení pravidel pro jejich odvolávání v průběhu funkčního období

Legislativní vývoj kolem zákona o státní zastupitelství budeme i nadále bedlivě sledovat.