Jasné majetkové vazby

Založit firmu se sídlem v daňových rájích je dnes téměř považováno za hrdinství. Jde vlastně jen o legální daňovou optimalizaci. Málokdy je v této souvislosti zmiňováno, že je to jedna z oblíbených forem zakrývání původu majetku z trestné činnosti a praní špinavých peněz.

Ročně přibývá kolem 1.000 společností se sídlem v daňových rájích.  V roce 2014  jich bylo téměř 13.200. Alarmující je také počet firem vlastněných z daňových rájů, které čerpají veřejné prostředky. Roste i  objem  veřejných prostředků, které proudí na účty neznámých majitelů a z nichž už se do státního rozpočtu ve formě daní ze zisku či DPH, nevrací ani koruna. Jen za posledních 5 let se jedná o téměř 300 firem, které vysoutěžily veřejné zakázky za více než 200 mld. korun

V situaci, kdy chybí zákon o financování politických stran a pravidla pro zadávání veřejných zakázek nevylučují anonymní společnosti ani firmy se sídlem v offshore destinacích jako potenciální uchazeče, se tento jev stává vysoce nebezpečným.

Proto se mu bude TI věnovat i nadále.