Spolupracujeme se zahraničím

Již řadu let věnujeme velkou pozornost a úsilí také podpoře protikorupčních iniciativ v dalších zemích usilujících o transformaci z totalitního na demokratický režim. Tyto projekty nám umožňuji sdílet know-how s lidmi z celosvětové sítě Transparency International. Právě tyto unikátní zkušenosti jsou pak velkou výhodou pracovníků TI při vypracování protikorupčních auditů či analýz.

Angažujeme se  v mezinárodních projektech zaměřených na nadnárodní témata: Lobbing, EU fondy – jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání. V posledních letech jsme velmi intenzivně předávali naše zkušenosti v Gruzie a na Ukrajině. Právě pro Ukrajinu vznikla publikace Minimální standardy transparentnosti veřejných zakázek zadávaných místními orgány. Tato pravidla měla být v roce 2013 zaváděna v řadě ukrajinských měst. Kvůli politickým změnám k tomu už nedošlo.

Aktuálně se podílíme na  projektech v Egyptě, Bosně, Srbsku a na Ukrajině.