Protikorupční audity a strategie

Při zavádění účinných protikorupčních opatření jsou často potřebné odborné znalosti. Je třeba znát, jak obecně fungují korupční schémata, nebo jak se osvědčila zavedená protikorupční opatření v zahraničí. V řadě případů státní správa nebo komerční sféra takové znalosti nemají a nevládní organizace, včetně TI, jsou jediným zdrojem, který potřebné poznatky může nabídnout. Je tedy zřejmé, že oblast státní správy pro nás představuje přirozeného partnera, ale naše know how je cenné i pro komerční sféru.

Státní správa je pro TI přirozeným partnerem

V minulosti oslovilo TI například  Ministerstvo zemědělství v souvislosti s hospodařením státního podniku Lesy ČR (LČR). Poradenství se zaměřovalo zejména na lesnické tendry, na nastavení kontroly v lesnickém hospodaření a na otevřenost státní firmy vůči veřejnosti. Naše působení zde přispělo k otevření lesnických tendrů více uchazečům, došlo k výraznému omezení možnosti uzavírat kartelové dohody a skončilo účelové přepouštění zakázek za úplatu, což se výrazně projevilo v dramaticky vyšším zisku státního podniku.

TI  také zpracovávala  analytickou část vládní protikorupční strategie, kterou měla v roce 2013 na starosti místopředsedkyně vlády Karolína Peake.

V loňském roce jsme připravovali rozsáhlý protikorupční audit pro TAČR.

Know how TI je cenné i pro komerční sféru