Prosazování protikorupčních zákonů

Cílem našeho dlouhodobého působení je vytváření takové legislativy a institucionálních opatření, které výrazně ztíží korupci, zvýší pravděpodobnost dopadení a potrestání pachatelů korupčních trestných činů.

Využíváme všech příležitostí, kde mohou naše návrhy a doporučení zaznít, a snažíme se vést s politiky a státní správou kritický dialog. Proč kritický? Protože ani úzké partnerství s jednotlivými orgány státní správy nám nemůže a nesmí zabránit, abychom tyto orgány kritizovali, když se dopustí korupčního jednání nebo když korupční jednání tolerují.

Totéž platí i pro instituce a firmy, které jsou našimi dárci. Pokud se ukáže, že nemáme prostor prosadit alespoň některá z našich doporučení, nebo že některé poradní orgány nesměřují k výsledkům, pak neváháme z takovýchto orgánů vystoupit, jako tomu bylo např. v případě Poradního sboru ministra vnitra pro boj s korupcí pod vedením Radka Johna.

Které zákony považujeme za klíčové:

Zákon o financování politických stran 

Zákon o státní službě

Zákon o státním zastupitelství

Doporučení pro úpravu lobbingu