Pořádání seminářů, školení a vzdělávání

Rostoucí počet, úředníků a zaměstnanců, kteří jsou si vědomi rizik korupčních nabídek, umí na ně reagovat, uvědomují si rizika spojená s přijetím úplatku a dokáží odpovědět i na případné nezákonné požadavky svých nadřízených – k tomu směřují vzdělávací aktivity TI. Další velkou skupinou jsou pak aktivní občané. Nejde jen o předávání poznatků. Chceme, aby naše kurzy podporovaly přesvědčení, že bránit se korupci má smysl, a motivovaly účastníky k aktivnímu vystupování proti korupci vždy, když je to možné.

Mezi nejvýznamnější klienty našich vzdělávacích projektů patří Policie ČR, Magistrát hl. města Prahy, Institut pro veřejnou správu, NKÚ, Český úřad zeměměřičský a katastrální či MŠMT. Důležité je pro nás také působení na krajských úřadech a obcích, protože většina případů, které řeší naše právní poradna, pochází právě z krajské či komunální sféry.

V roce 2013 proběhly v  osmi vybraných krajích České republiky veřejné debaty na aktuální regionální téma a následně pak kurzy v rámci projektu KOPS – Kurzy občanské protikorupční sebeobrany. Pro účastníky i další zájemce o téma protikorupčních aktivit vznikla interaktivní webová stránka projektu KOPS, na které jsou studijní materiály, je zde možné sdílet zkušenosti s různými situacemi spojenými s aktivním občanstvím nebo klást zkušeným odborníkům otázky z oblasti protikorupčních aktivit.

Letos pokračujeme sérií interaktivních přednášek na školách.