Investigativní a analytická činnost

Pracovníky právní poradny každoročně osloví kolem 700 občanů, kteří potřebují právní pomoc. Část těchto podnětů se týká závažných korupčních případů. I proto je v TI speciální tým, jehož úkolem je analyzovat informace o případech korupce a jejich jednotlivých aktérech.

Naše práce je nejvíce podobná práci investigativního novináře. Znamená neustálé pročítání získaných materiálů, schůzky s informátory, používání analytického softwaru k vyhledávání spojení a vazeb. V čem se lišíme od novinářů? Především v tom, že jsme schopni kauzy sledovat dlouhodobě, zasazovat je do obecných trendů a vyhodnocovat je. Naší prioritou je rozkrývání korupčních sítí a  sabotování jejich činnosti. To může mít podobu zveřejnění informací, právních kroků v  podobě trestních oznámení nebo předání informací bezpečnostním složkám bez jakékoliv publicity.

Přestože při tomto typu práce již nastaly případy, kdy jsme museli čelit nátlaku ve formě šikanozních žalob i jiných forem zastrašování, neodradilo nás to od dalšího analyzování korupčních případů. Podobné „zastrašování“ bereme spíše jako připomínku, že nadšení pro práci je třeba doplňovat střízlivým profesionálním přístupem.

Zásadní je pro nás otázka zdrojů. Korupce, zvláště ta politická, je v podstatě průmyslovým odvětvím s velkým obratem. Lidé v tomto odvětví jsou profesionálové. Využívají služeb PR agentur, specializovaných advokátních kanceláří a bezpečnostních agentur, jsou schopni organizovat diskreditační kampaně v médiích. Investice do zabezpečení jednotlivých korupčních obchodů jsou částky v řádech odpovídajících rozpočtu TI na deset let dopředu. Přesto již po necelých čtyřech letech působení v této oblasti můžeme vykázat konkrétní výsledky a v naší investigativní činnosti hodláme pokračovat i do budoucna