Barbara Vávrová

stážistka fundraising

V červnu roku 2014 absolvovala bakalářský obor Mezinárodní vztahy a diplomacie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha o. p. s. Momentálně studuje 1. ročník magisterského studia Mezinárodních a diplomatických studií. Do Transparency International nastoupila v září 2015 jako stážista projektový a finanční asistent a stážista ve fundraisingu. Od ledna do června 2016 v TI působila na stáži na pozici asistentka fundraisingu.