Financování předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013

Závěrečná zpráva z monitoringu financování sněmovních volebních kampaní obsahuje popis výchozí situace, důvody monitoringu, hlavní kritéria a výsledky hodnocení monitoringu, nedostatky současného systému a hlavní problémy. Závěrem jsou shrnuty nutné změny, které by se měly objevit v novém zákonu o financování politických stran.