Petr Vymětal

Absolvoval Fakultu národohospodářskou VŠE v Praze (2002), Fakultu humanitních studií UK v Praze (2008) a doktorká studia na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (2011). Mezi jeho hlavní témata vědecko-výzkumné činnosti patří politicko-ekonomické faktory hospodářské politiky a kvalita institucionálního uspořádání, lobbing a zájmové skupiny, korupce, financování politických stran a kampaní, kvalita vládnutí (governance).

Lobbing v EU

Tomáš Zvěřina

Just like everyone in this country I would like to see the Czech Republic to be among those with the best working economy, government and education.

Skanska

Transparency International

Transparency International Česká republika (TI ČR) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v České republice a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Více informací o nás naleznete na našem webu www.transparency.cz.

Jsme součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International (TI). TI je hlavní mezinárodní nevládní organizací zaměřenou na problematiku korupce a vytváření protikorupčních programů, do nichž se snaží zapojovat občanskou společnost, podniky i vládní instituce. Byla založena v roce 1993. Prostřednictvím mezinárodního sekretariátu se sídlem v Berlíně a více než 110 národních poboček po celém světě se TI snaží na národní i celosvětové úrovni omezovat korupci. Podrobné informace a kontakty na pobočky i sekretariát najdete na stránkách www.transparency.org.

Radim Bureš

Michael L. Smith

Magdaléna Klimešová

Petr Jansa

Petr Bouda

Miloslava Hosnédlová

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a v Transparency International pracuje od roku 2004.

Tereza Zběžková

Absolventka politologie na Fakultě mezinárodních studií VŠE v Praze. Pracovní zkušenosti získala na pozici projektové koordinátorky v soukromém sektoru, dobrovolnické zkušenosti v sektoru neziskovém. V roce 2013 absolvovala půlroční studijní pobyt v Lille ve Francii a v roce 2015 získávala zkušenosti na čtyřměsíční stáži v Bruselu u Evropské komise. Do TI nastoupila jako stážistka v létě 2012 a v současnosti má na starosti projektový management. V TI nepracuje od dubna 2016.