Aplikace etických postupů v soudním systému ČR

  • Typ publikace: Analýza
  • Rok vydání: 2007
  • Ke stažení: evs_justice

Cílem této práce je popsat a vyhodnotit dosavadní přístupy k problému etiky soudního jednání v systému českých soudů od konce minulého století do současnosti se zvláštním zřetelem na aplikaci etických kodexů. Autor zkoumal nejen iniciativy ústředního orgánu státní správy soudnictví – ministerstva spravedlnosti, ale i jediné stavovské organizace českých soudů – Soudcovské unie ČR.