Aneta Jarešová

projektová vedoucí

Aneta Jarešová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Na přelomu let  2011/2012 se zúčastnila ročního studijního programu na Univerzitě M. Kopernika v Toruni. Před nástupem do TI absolvovala roční stáž v advokátní kanceláři. V TI působila jako právník právní poradny od roku 2013 do roku 2015, kdy začala s TI spolupracovat externě. Od září roku 2016 je znovu zaměstnankyní TI na pozici analytička.