Analýza zprávy „Kontrola exportu v České republice v roce 2003“

  • Typ publikace: Analýza
  • Rok vydání: 2005
  • Ke stažení: zbrane_vanicek
Účelem této analýzy je konstruktivním způsobem reagovat na vydání zprávy týkající se exportu zbraní a vojenského materiálu (dále jen VOM) a upozornit na nedostatky, jejichž odstranění přispěje ke zkvalitnění budoucích zpráv a umožní zprostředkovávat veřejnosti dostatečně průhledné informace o státní kontrole citlivých exportů, kterými vývozy zbraní aVOM dozajista jsou.