4ETIKA


Proč se věnujeme tomuto projektu

Soutěž cílí převážně na studenty vysokých škol (ale nejen je) a kromě jednorázové finanční odměny nabízí vítězům následnou možnost realizace projektu ve spolupráci s TI a tím získání dalších zkušeností.

Co konkrétně děláme

V rámci soutěže bude vybrán projekt, který tematicky zapadá do následujících oblastí:

  • Individuální, osobní etika v podnikatelské sféře
  • Problematika veřejných zakázek
  • Spolupráce/propojování soukromého sektoru a státní správy
  • Reakce zaměstnanců na neetické jednání
  • Zaměstnanecké vztahy a bezpečnost práce
  • Výhody poskytované organizací (firemní pohostinnost ad.)
  • Obchodní etika (dodavatelsko-odběratelské vztahy, nelegální jednání, střet zájmů, kartel, bid rigging, využívání utajených informací pro obchodní jednání ad.)
  • Korupce
  • Odměny pro manažery

Jedním z hlavních kritérií pro hodnocení návrhů projektů je realizovatelnost v praxi. Každý projekt by měl být uskutečnitelný v horizontu několika přibližně půl až tři čtvrtě roku a měl by přinést předem dané výsledky (např. závěry z výzkumu či analytická data).

 

Podrobnosti se dozvíte z doprovodných materiálů:

Zadání projektu 4ETIKA na rok 2015

Leták 4ETIKA na rok 2015

Jaké máme výsledky

Vítězný projekt za rok 2014

V roce 2014 se vítězný projekt s názvem „Oponuj zakázky“ zaměřil na zkoumání fenoménu tzv. předraženosti českých cyklostezek. Kompletní výsledky lze nalézt v závěrečné zprávě, za povšimnutí však stojí minimálně shrnující závěr:

Ze shromážděných dat vyplývá, že cyklostezky v České republice nejsou sice přímo předražené, avšak při dbaní na správnou formu výběru realizovaných stavebních akcí a jejich dodavatelů mohlo být v mnoha případech dosaženo příznivějších finančních výsledků pro veřejné rozpočty.

Do budoucna je tedy důležité sledovat, zda zadavatelé nastavují parametry zadávacího řízení odpovědně a přiměřeně ve vztahu k předmětu plnění.

Oponuj zakázky – 4Etika

 

Vítězný projekt za rok 2015

V roce 2015 vyhrál soutěž Tomáš Fránek, který svůj vítězný koncept postavil na myšlence potřebnosti vzdělávání mladých lidí.

Tomáš Fránek spolu s Transparency International vytvořil šest případových studií, které měly studenty srozumitelnou formou seznámit s nejčastějšími příklady etických dilemat, se kterými se lze v případě podnikání setkat. Každá studie byla doplněna grafickým doprovodem – komiksem a spolu s obecným úvodem do dané problematiky a následnou diskusí nad konkrétní případovou studií vytvořila základ 1,5hodinového kurzu. 

Nabyté informace a souvislosti měly v důsledku podpořit správné etické postoje a navést studenty k zamyšlení, co mohu z pozice aktivního občana změnit.

Šest případových studií pro studenty z oblasti podnikání

 

Donoři

Tento projekt financuje společnost Skanska a. s.

Skanska

Související novinky

4ETIKA: Pomůže soutěž vrátit etiku zpět do běžného života?

2013 Novinky a komentáře


Společnost Skanska a Transparency International ČR společně vyhlašují další ročník soutěže 4ETIKA, jejímž cílem je omezování korupce a zlepšení společenského a podnikatelského klimatu v naší zemi.

První ročník soutěže 4ETIKA zná vítěze

2013 Novinky a komentáře


Vítězem 1. ročníku soutěže 4ETIKA, společného projektu Skanska a Transparency International ČR, se stal projekt „Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám“. Pomůže tento projekt vrátit principy etiky a slušného chování do běžného života? To ukáže následujících 11 měsíců určených pro jeho realizaci.

Uzávěrka soutěže 4ETIKA se blíží!

2013 Novinky a komentáře


Společnost Skanska a Transparency International společně vyhlašují soutěž, v rámci které se mohou občané České republiky pokusit vrátit principy etiky a slušného chování do běžného života. Vítěz obdrží na realizaci svého projektu částku až 200 tisíc korun. Lidé mohou své projekty přihlašovat do 18. ledna.

Šest případových studií pro studenty z oblasti podnikání

2016 Novinky a komentáře


Zlepšit situaci v České republice v oblasti podnikatelské etiky a zaměřit se na etická pravidla v souvislosti se způsobem dosahování zisku. Tak zní motto soutěže 4ETIKA organizované společností Skanska, se kterou Transparency International – Česká republika spolupracuje. V roce 2015 vyhrál soutěž Tomáš Fránek, který svůj vítězný koncept postavil na myšlence potřebnosti vzdělávání mladých lidí.