Podporují nás

Činnost Transparency International ČR je financována zejména ze zdrojů nadací, Evropské komise a české vlády. Dalším důležitým zdrojem zůstává zisk z vlastní činnosti organizace (poskytování školení a poradenství). Velmi nás těší nárůst příspěvků od jednotlivých občanů a zapojení do Klubu Transparency. Kromě peněz nám některé společnosti poskytly zdarma svoje služby.

Za finanční podporu děkujeme těmto institucím:

Institucionální podporu v roce 2012 posklytla Nadace Open Society Fund Praha a Fond Otakara Motejla.

Open Society Fund Praha Fond Otakara Motejla

  Ministerstvo zahraničí ČR     

 

 Za podporu děkujeme těmto firmám:

Firma SOVANET je naším partnerem pro komunikaci na internetu. Zdarma vytvořila a spravuje naše internetové stránky.

Dobrovolníci z CRM pro neziskovky nám pomáhají budovat náš dárcovský systém s cílem rozvinout techniky a nástroje péče o dárce. Poskytují nám odborné poradenství, zavedení systému či školení.

Advokátní kancelář Ambruz & Dark Advokátní kancelář Ambruz & Dark nás podpořila formou bezplatného právního poradenství.

Reklamní agentura Saatchi & Saatchi pro nás zdarma připravila fundraisingovou kampaň Jenom like nestačí.

   Agentura HAVAS PR Prague nám poskytuje bezplatně PR poradenství.

STEM/MARK, a.s.   Agentura Stemmark pro nás zdarma provedla výzkum.

Za finanční podporu děkujeme těmto firmám:

Holcim Czech Republic přispívá  TI již druhým rokem jednu korunu z každé prodané tuny pytlovaného cementu.

 

Edikt, a.s.Česká stavební firma EDIKT nás podporuje již druhým rokem částkou 50 tis. korun.

 

 Büro 128 je autorem grafických návrhů pro Klub TI  a také Výroční zprávy 2012

 

 Mediální partner TI