Hazard

Transparency International – Česká republika (TI) se rozhodla podpořit boj za fungující regulaci hazardu v České republice. Prvním důvodem, který nás vedl k tomuto rozhodnutí, je skutečnost, že ministerstvo financí v oblasti povolování hazardních her dlouhodobě porušuje zákony. Hazardní průmysl přitom představuje významnou oblast, v níž lze poměrně snadno legalizovat výnosy z trestné činnosti.  V současné době tak kromě pachatelů této činnosti a provozovatelů hazardu těží ze stávající situace rovněž politické strany.

Dalším důvodem je nový návrh zákona o provozování sázkových her z dílny právě ministerstva financí, který rezignuje na jakoukoliv vážnější snahu o přísnější regulaci hazardu, a na rozdíl od stávající platné právní úpravy, se snaží legalizovat současný výklad zákona ministerstvem financí, tedy stav, který jednoznačně nahrává provozovatelům hazardu.

V neposlední řadě je pak naše úsilí motivované snahou pomoci místním samosprávám v regulaci hazardu, protože v této oblasti jsou jim opět ze strany ministerstva financí dlouhodobě upírána jejich ústavou zaručená práva. TI v oblasti boje za fungující regulaci hazardu dlouhodobě spolupracuje s občanskými sdruženími Brnění a Občané proti hazardu.

Dokumenty (postupně aktualizováno):

Časová osa vývoje hazardu v České republice 

Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě ČR ve věci postupu a rozhodování MF při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. „jiných technických zařízení“ ze dne 13. 1. 2012

Náš Liberec: Co stojí za nedůsledným bojem proti hazardu?

Tisková zpráva ze dne 18. 4. 2012 – Návrh nového zákona o sázkových hrách dělá z ČR pračku peněz

Návrh zákona o provozování sázkových her

Připomínky k návrhu zákona o provozování sázkových her

Tisková zpráva ze dne 15. 5. 2012 – Vláda se ve středu chystá podpořit provozovatele hazardu

Matěj Hollan: Vládní veletoč s hazardem: Kalousku, dodržuj zákon! Omyl!! Porušuj! 

Matěj Hollan: Když vláda schvalovala podporu hazardu, musela Ústava stranou

Tisková zpráva ze dne 28. 5. 2012 – Česko nutně potřebuje nezávislou a odbornou studii o dopadech hazardu zpracovanou bez vlivu Ministerstva financí

Otevřený dopis p. RNDr. Petru Nečasovi, předsedovi vlády ČR ze dne 10. 5. 2012

Tisková zpráva ze dne 30. 5. 2012 -Obcím za rušení hazardu arbitráže ani soudy nehrozí

Dopis obcím ze dne 1. 6. 2012 – Za regulaci hazardu Vám arbitráže nehrozí

S ministrem financí o regulaci hazardu