Lidé v TI

Radim Bureš
programový ředitel

Petr Leyer
vedoucí Právní poradny TI

Markéta Adamová
office manažerka

Ivana Dufková
projektová vedoucí

Aneta Judová
právník

David Kotora
fundraising a komunikace

Tereza Štysová
finanční manažerka

Tereza Zběžková
projektová manažerka

Milan Eibl
analytik

Lenka Lenochová
projektová asistentka

Hana Škapová
editace, překlady

Adam Novák
projektový analytik

Apolena Ondráčková
asistentka právní poradny

Markéta Nováková
asistentka právní poradny

Ondřej Srb
asistent právní poradny

Lucia Vilimovská
stážista

Lenka Dvořáková
stážista

Jan Touš
stážista

Eliška Filová
stážista

Veronika Netolická
stážista

Lucie Nováková
stážista

Správní rada TI

Jan Spáčil
předseda Správní rady TI

Ondřej Klofáč
člen Správní rady TI

Tomáš Němeček
člen Správní rady TI

Pavel Uhl
člen Správní rady TI

Erik Best
člen Správní rady TI

Dozorčí rada TI

Vladimír Králíček
předseda Dozorčí rady TI

Eva Kotlánová
členka Dozorčí rady TI

Věra Výtvarová
členka Dozorčí rady TI