Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Kancelář

David Ondráčka, ředitel (ondracka@transparency.cz)

David Ondráčka absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po předchozím studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci, politologie na UK v Praze a politické filozofie na NYU v New Yorku. V roce 2013 absolvoval semestrální studijní pobyt na Columbia University s podporou Fulbrightova stipendia. V TI pracuje od roku 2001, od ledna 2008 na pozici ředitele, dříve působil ve veřejné správě. Specializuje se na problematiku politické korupce, veřejných zakázek a investic a reformy veřejné správy a veřejných politik. Působí jako expert a konzultant pro mezinárodní instituce a organizace v řadě zemí od Evropy, přes Kavkaz až po Mongolsko. Přednáší související témata na českých vysokých školách (UK a MUP v Praze, MU v Brně). Mluví anglicky, francouzsky a polsky. V roce 2009 dostal za svou činnost cenu Alice Gariggue Masaryk.

Stanislav Beránek, projektový vedoucí analytického odd. (beranek@transparency.cz)

Stanislav Beránek pracuje v TI od dubna 2007. Od roku 2006 pracoval jako koordinátor propagace občanského sdružení Gaudia proti rakovině. Dříve působil v administrativě a bankovnictví. Zabývá se tématikou policie, justice, klientelistických skupin a organizovaného zločinu.

Vladan Brož, advokát (broz@transparency.cz)

Vladan Brož vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na vysoké škole se podílel na činnosti občanského sdružení Brány, které se věnovalo osvětové činnosti na poli lidských práv, působil rovněž v pražském divadle Archa. Po ukončení studia pracoval jako právník a vedoucí právního oddělení Poradny pro uprchlíky o. s. a advokátní koncipient v advokátní kanceláři, kde své působení ukončil složením advokátních zkoušek. Absolvoval několik zahraničních misí, mimo jiné při Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Etiopii a volební pozorovatelské mise Evropské Unie v Kongu a Libanonu. Mluví anglicky a francouzsky. Pro TI pracuje od září 2010.

Radim Bureš, programový ředitel (bures@transparency.cz)

Radim Bureš vystudoval filosofii a politickou ekonomii na Filosofické fakultě University Karlovy. Absolvoval na Oxfordské universitě. Na katedře filosofii FF UK pak přednášel dějiny filosofie a analytickou etiku. Od poloviny devadesátých let se věnuje prevenci kriminality a působil na odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Věnoval se otázkám lidských práv, prevence obchodu s lidmi, prevence násilí ve sportu a prevence korupce. Absolvoval kratší odborné stáže v USA a Velké Británii. V letech 2000 a 2005 se zúčastnil světových kongresů OSN k prevenci kriminality. Publikoval řadu statí v odborných časopisech a vystupoval na řadě mezinárodních konferencí. Od roku 2008 do roku 2013 působil v Transparency International - ČR jako projektový manažer. Od března 2013 je programovým ředitelem organizace.

Ivana Dufková, projektová vedoucí (dufkova@transparency.cz)

Ivana Dufková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Řadu let pracovala v resortu vnitra v oblasti profesního vzdělávání policistů a pracovníků resortu. Kromě toho dlouhodobě spolupracovala s řadou nevládních organizací v České republice i v zahraničí v oblasti lidských práv, korupce, prevence kriminality a domácího násilí. Byla manažerkou několika mezinárodních projektů zaměřených na profesionalizaci práce policie, zejména v zemích východní Evropy a střední a jihovýchodní Asie. Je autorkou řady učebnic a multimediálních vzdělávacích programů pro výcvik policistů. Od roku 2013 pracuje v Transparency International Česká republika, podílí se na projektech na Ukrajině, v Srbsku a Egyptě a projektu Evropské komise „Lifting the Lid on Lobbying“. Hovoří anglicky a rusky.

Jiří Fiala, analytik (fiala@transparency.cz)

 

 

Miloslava Hosnédlová, účetní (hosnedlova@transparency.cz)

Helena Joachimsthalerova, právnička (joachimsthalerova@transparency.cz)

Helena Joachimsthalerová vystudovala Právnickou fakultu (obor právo) a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor politologie mezinárodní vztahy a evropská studia. Po ukončení studií nastoupila na Ministerstvo financí, kde působila jako právnička a později vedoucí právního oddělení zajišťujícího právní podporu v oblasti poskytování prostředků spolufinancovaných z fondů EU. V právní poradně TI působí od jara 2013 a její specializací jsou evropské dotace a oblast zadávání veřejných zakázek.

Aneta Judová, právnička (judova@transparency.cz)

Aneta Judová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2011 až 2012 absolvovala roční stáž na Univerzitě M. Kopernika v Toruni. V TI je od roku 2013.

David Kotora, fundraising (kotora@transparency.cz)

David se věnuje neziskovém sektoru již několik let. Čtyři roky pracoval pro Amnesty International ve fundraisingovém oddělení, kde nejprve získával zkušenosti jako f2f a telemarketing manažer a později na pozicích fundraisingové manažera a specialisty. Je členem Klubu Transparency International a v TI působí od října 2013.

Jiří Kračmar, odborný asistent právní poradny (kracmar@transparency.cz

Jiří Kračmar je studentem pátého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V právní poradně TI působí od listopadu 2011. Předešlou právní praxi získal v oblasti exekutorského práva a v oblasti soudnictví.

Eva Ksiazczak, PR a fundraising (ksiazczak@transparency.cz)

Eva Ksiazczak pracovala v Nadaci Charty 77, kde měla na starosti komunikaci a fundraising Konta BARIÉRY. Předtím získávala zkušenosti ve varšavské pobočce United Way, jedné z největších amerických charitativních organizací. Byla také několik let součástí marketingového týmu společnosti EuroTel. V TI je od roku 2013.

Petr Leyer, odborný asistent právní poradny (leyer@transparency.cz)

Petr Leyer absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Právní poradně TIC pracuje od srpna 2010. Předchozí pracovní zkušenosti získal ve státní správě v oblasti legislativy.

 

Jitka Nováková, odborná asistentka právní poradny (novakova@transparency.cz)

Jitka Nováková je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Předchozí právní praxi získala na stážích u obvodního a Městského soudu v Praze v sekci civilní, obchodní i trestní. V právní poradně TI pracuje od listopadu 2012.

Lucie Macková, Klub Transparency (mackova@transparency.cz)

Lucie Macková vystudovala mezinárodní vztahy na University of St Andrews ve Velké Británii a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Studovala i v Německu a Dánsku. Absolvovala odbornou stáž v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. V TI působí od roku 2013.

Iveta Morávková, office managerka (moravkova@transparency.cz)

Iveta Morávková pracuje v TI od ledna 2014. Dříve působila v oblasti administrativy a logistiky. Koncem roku 2013 se vrátila z dvouletého pracovního a studijního pobytu v USA. Jako dobrovolník spolupracuje s občanským sdružením Centrum Narovinu, ve které působí jako koordinátor adopcí afrických dětí na dálku.

Radka Pavlišová, vedoucí Právní poradny TI (pavlisova@transparency.cz)

Radka Pavlišová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia práv a po absolutoriu pracovala nejprve v advokátní kanceláři, poté v soudnictví, kde získané pracovní zkušenosti završila složením odborné justiční zkoušky. V TIC pracuje od května 2010, přičemž současně přednáší právo na Univerzitě Hradec Králové.

Hana Škapová, editace, překlady (skapova@transparency.cz)

Tereza Štysová, finanční manažerka (stysova@transparency.cz)

 

 

Tereza Zběžková, vedoucí projektu Kurzy občanské protikorupční sebeobrany (zbezkova@transparency.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz